РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКУ ИСТРАЖИВАЊИМА

УПРАВЉАЊЕ

Управни одбор:

Др Мирјана Рашевић, председница

Др Горан Башић

Др Данило Шуковић

Др Јован Зубовић

Др Александра Брадић Мартиновић

Генерална секретарка:

Др Зорица Мршевић

Сарадницe:

Валентина Иванић, координаторка valentina.ivanic@rcpi.org.rs

Јованка Тодоровић, координаторка пројеката jovanka.todorovic@rcpi.org.rs

Ивана Чековић, млађа сарадница ivana.cekovic@rcpi.org.rs